top of page

Veelgestelde vragen (FAQ)

1e jaar
2e jaar
3e jaar
 • Vanaf wanneer kan ik inschrijven?
  1e jaar Vooraf ... Voor het 1e jaar A en/of B van het secundair onderwijs in Brugge geldt voor het schooljaar 2024-2025 een aanmeldprocedure (= digitaal kenbaar maken dat je een intentie hebt tot inschrijven). De overheid verplicht de scholen die hun capaciteit wensen te beperken (= het maximaal aantal leerlingen dat de school vooropstelt) om te werken met de aanmeldingsprocedure. Dit systeem geldt voor alle scholen van Brugge (m.u.v. Abdijschool van Zevenkerken) en vervangt het principe van de louter vrije inschrijvingen. Broers/zussen en kinderen van personeel hebben recht op een voorrang. De overige vrije plaatsen verdelen we volgens schoolvoorkeur, gevolgd door toeval. De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe. Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen toe. ​ Wat heb je nodig om aan te melden? Een computer of smartphone met internet Je elektronische identiteitskaart Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je zoon/dochter Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je o.a. op de kids-ID, isi+kaart, sticker van het ziekenfonds Indien je zoon/dochter recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van de (plus)broer/zus of personeelslid ​ Vanaf maandag 25 maart 2024 (10 u.) kan je je aanmelden voor het 1e jaar in OLVA. Doorloop alle stappen en klik op bevestigen. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer de aanmelding correct verlopen is. Je kan aanmelden tot vrijdag 19 april 2024 (20 u.). Het tijdstip van de aanmelding speelt geen rol voor de rangschikking. Als er een (plus)broer/zus op OLVA zit of je zoon/dochter is een kind van personeel, dan moet je ook aanmelden tussen maandag 25 maart 2024 en vrijdag 19 april 2024. Je zoon/dochter zal dan met voorrang geordend worden. Ten laatste op maandag 15 mei 2023 ontvang je het resultaat van de toewijzing. Er zijn drie resultaten mogelijk: Je krijgt een toewijzing in de school van jouw voorkeur ... Je mag inschrijven. Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze ... Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van onze school en eventuele andere scho(o)l(en) van hogere keuze. Je hebt in geen enkele school een toewijzing ... Je zal een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst. Komt er een plaats vrij in onze school, dan contacteren wij de wachtlijst (tot en met 6 oktober 2023). Van dinsdag 14 mei 2024 kun je inschrijven in OLVA. De inschrijvingen verlopen chronologisch. Als er geen vrije plaatsen meer zijn, zal je een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst. ​ Je maakt hiervoor een afspraak met het onthaal (050 35 26 10). 2e-6e jaar Een inschrijving voor het 2e tot 6e jaar kan vanaf dinsdag 14 april 2024 na afspraak met onthaal (050 35 26 10). ​
 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om te kunnen inschrijven?
  Je kan inschrijven als je aan volgende voorwaarden voldoet:​ je beschikt over het vereiste getuigschrift of attest; je onderschrijft het pedagogisch project en schoolreglement van de school; je handelt als ouder met de instemming van de andere ouder.
 • Hoe kan ik inschrijven?
  1e jaar Vanaf maandag 25 maart 2024 (10 u.) kan je je aanmelden voor het 1e jaar in OLVA. Doorloop alle stappen en klik op bevestigen. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer de aanmelding correct verlopen is. Je kan aanmelden tot vrijdag 19 april 2024 (20 u.). Het tijdstip van de aanmelding speelt geen rol voor de rangschikking. Als er een (plus)broer/zus op OLVA zit of je zoon/dochter is een kind van personeel, dan moet je ook aanmelden tussen maandag 25 maart 2024 en vrijdag 19 april 2024. Je zoon/dochter zal dan met voorrang geordend worden. Ten laatste op maandag 29 april 2024 ontvang je het resultaat van de toewijzing. Er zijn drie resultaten mogelijk: Je krijgt een toewijzing in de school van jouw voorkeur ... Je mag inschrijven. Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze ... Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van onze school en eventuele andere scho(o)l(en) van hogere keuze. Je hebt in geen enkele school een toewijzing ... Je zal een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst. Komt er een plaats vrij in onze school, dan contacteren wij de wachtlijst (tot en met 6 oktober 2024). Van dinsdag 14 mei 2024 kun je effectief inschrijven in OLVA. De inschrijvingen verlopen chronologisch. Als er geen vrije plaatsen meer zijn, zal je een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst. Je maakt hiervoor een afspraak met het onthaal (050 35 26 10). ​ 2e-6e jaar Een inschrijving voor het 2e tot 6e jaar kan vanaf dinsdag 14 april 2024 na afspraak met onthaal (050 35 26 10).
 • Hoe wijzig ik eventueel mijn inschrijving vóór de start van het schooljaar?
  Je kan een wijziging in je inschrijving aanbrengen door het onthaal telefonisch te contacteren via 050 35 26 10.
 • Hoe wijzig ik eventueel mijn inschrijving tijdens het schooljaar?
  Wettelijk kan je (met uitzondering van het 6e jaar) in de loop van het schooljaar en vóór 15 januari op een gemotiveerde manier naar een andere studierichting overstappen. Je neemt hiervoor contact op met de directie telefonisch via 050 35 26 10; per bericht (Smartschool). Na 15 januari kan enkel in zeer uitzonderlijke gevallen de toelatingsklassenraad over een verandering van studierichting beslissen. Als in die andere studierichting de maximumcapaciteit is bereikt, is een overstap niet meer mogelijk.
 • Waar bezorg ik de inschrijvingsdocumenten?
  Na de inschrijving ontvang je per e-mail een digitale inschrijvingsfiche. Eventuele aanpassingen noteer je op dit document en bezorg je terug aan de school. Daarnaast dien je nog enkele inschrijvingsdocumenten aan de school te bezorgen. Deze zijn: baso-fiche voor nieuwe leerlingen in het 1e jaar; koppie jaarrapport en document attest voor nieuwe leerlingen in het 2e-6e jaar. ​ Je bezorgt vóór woensdag 3 juli 2024 deze documenten op het onthaal. Wanneer het onthaal is gesloten, kan je ze ook in de brievenbus achterlaten.
 • Waar kan ik mijn boeken en schoolgerief bestellen?
  Je kan je leer(werk)boeken bestellen via Lichtvis leermiddelenservice. Klik hier om naar de website van Lichtvis te gaan. Zij bieden je alle benodigde leermiddelen en schoolgerief; altijd de juiste editie van het boek; de mogelijkheid om leerboeken te huren. ​ Je plaatst je bestelling best vóór woensdag 3 juli 2024.
 • Wat is mijn unieke code voor het bestellen van mijn boeken en schoolgerief?
  Voor het bestellen van je leermiddelen ontvang je na inschrijving een e-mail met de link om een bestelling te kunnen plaatsen.
 • Wie kan ik contacteren bij problemen met het bestellen van mijn boeken en schoolgerief?
  Bij vragen over of problemen met het bestellen van je boeken en schoolgerief, mag je het onthaal telefonisch (050 35 26 10) contacteren. Dit kan elke schooldag van 8 - 12.30 u. en van 13.30 - 17 u. (op woensdag tot 12.30 u.). Tijdens de zomervakantie (m.u.v. 7 juli - 15 augustus) kan dit van 9 - 12.30 u. en van 14 - 16.30 u.
 • Hoe kan ik het schoolgerief (bv. taakpapier, Mijn OLVA-badge, uitrusting lessen lichamelijke opvoeding) bestellen?
  Voor de start van het schooljaar kun je schoolgerief bestellen samen met je boeken via Lichtvis schoolboekendienst. Je bestelling krijg je tijdens het onthaalmoment. ​ Tijdens het schooljaar kun je schoolgerief bestellen tijdens de pauze aan het onthaal. De aankoop van het schoolgerief wordt via de schoolrekening vereffend.
 • Hoe gebeuren de inschrijving voor de lunchpauze en studie?
  Bij de start van het schooljaar krijg je een bericht (Smartschool) met een link naar een digitaal formulier (Mijn OLVA) waarmee je voor de lunchpauze en studie kunt intekenen.
 • Kan ik de inschrijving voor de lunchpauze en studie nog wijzigen in de loop van het schooljaar?
  Als je tijdens het schooljaar een wijziging wil aanbrengen aan de inschrijving voor de lunchpauze en/of studie, kan je dit melden via een digitaal formulier (Mijn OLVA).
 • Wanneer is er een onthaalmoment voor nieuwe leerlingen?
  Net voor de start van het schooljaar is er een onthaalmoment voor nieuwe leerlingen en hun ouder(s). Je krijgt dan alle praktische informatie voor een vlotte start van het schooljaar. ​ Het onthaalmoment is: voor het 1e jaar op vrijdag 30 augustus 2024 tussen 17 en 19 u.; voor het 2e-6e jaar op vrijdag 30 augustus 2024 om 18 u.
 • Hoe ken ik mijn klas en lessenrooster voor het nieuwe schooljaar?
  Nieuwe leerlingen krijgen tijdens het onthaalmoment de informatie over hun klas en lessenrooster. ​ Leerlingen die al op OLVA zitten, kunnen hun nieuwe klas en lessenrooster terugvinden op Smartschool. Je krijgt een bericht (Smartschool) wanneer de klassen en het lessenrooster beschikbaar zijn.
 • Wanneer start het nieuwe schooljaar?
  Het schooljaar start op maandag 2 september 2024 voor alle leerlingen.
 • Zijn er enkele belangrijke data in het begin van het schooljaar?
  Vrijdag 30 augustus 2024: onthaalmoment voor nieuwe leerlingen Maandag 2 september 2024: start schooljaar 2024-2025 Maandag 2 en dinsdag 3 september 2024: onthaal- en ontmoetingsdagen 1e jaar Maandag 9 september 2024: start studie en leerbegeleiding (reeks 1) Donderdag 19 september 2024: start OLVA PLUS Donderdag 3 oktober 2024: infoavond voor ouders 1e jaar Vrijdag 4 oktober 2024: pedagogische studiedag (vrije dag voor de leerlingen) Donderdag 10 en vrijdag 11 oktober 2024: tussentijdse proefwerken 1e en 2e jaar, verdiepingsdag(en) 2e-5e jaar en inleefdagen 6e jaar Donderdag 24 oktober 2024: tussentijdse bespreking (op uitnodiging) met ouder(s)
 • Hoe verloopt de lesweek?
  Elke morgen: 1e lesuur: 8.20 tot 9.10 u. 2e lesuur: 9.10 tot 10 u. 3e lesuur: 10.20 tot 11.10 u. 4e lesuur: 11.10 tot 12 u. ​ Maandag- en vrijdagmiddag: 5e lesuur: 13.25 tot 14.15 u. 6e lesuur: 14.15 tot 15.05 u. 7e lesuur: 15.20 tot 16.10 u. vrije studie: 16.30 tot 18 u. ​ Dinsdagmiddag: 5e lesuur: 13.25 tot 14.15 u. 6e lesuur: 14.15 tot 15.05 u. 7e lesuur: 15.20 tot 16.10 u. 8e lesuur: 16.10 tot 17 u. vrije studie: 17.15 tot 18.45 u. ​ Woensdagmiddag:​ vrije studie: 13 tot 16 u. ​ Donderdagmiddag: 5e lesuur: 13.25 tot 14.15 u. 6e lesuur: 14.15 tot 15.05 u. OLVA PLUS: 15.05 tot 17 u. vrije studie: 17.15 tot 18.45 u. ’s Morgens en ’s middags is er een eerste belteken vijf minuten voor de aanvang van de lessen. Je bent dan al op school verwacht. Bij het tweede belteken begint de eerste les. ​ De leerlingen van het 1e en 2e jaar vormen rijen per klas om 8.15 u., 13.20 u. en telkens na de pauze bij het eerste belsignaal. Daar wacht je op je leerkracht.
 • Hoe verloopt een examendag?
  1e examen: 8.20 tot 10 u. 2e examen: 10.20 tot 12 u. vrije examenstudie: 13 tot 16 u. Je hoeft enkel op school aanwezig te zijn, wanneer je een examen hebt. Je zorgt dat je voor het eerste belsignaal voor het examen op school aanwezig bent: 1e examen in de voormiddag om 8.15 u.; 2e examen in de voormiddag om 10.15 u. Voor de mondelinge examens geldt een afwijkende uurregeling, waarbij je ook na de middag nog een examen kan hebben. Je leerkracht zal je via de examenwijzer (Smartschool) de uurregeling meedelen.
 • Waar vind ik een kalender met een overzicht van de vrije dagen, vakanties, examenperiodes, didactische uitstappen, activiteiten ... ?"
  ​Op Smartschool vind je de planner (via 'Ga naar'). Deze bevat de volledige planning van alle activiteiten op school en een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes. ​ Voor schooljaar 2023-2024 zijn er volgende extra vrije dagen voor leerlingen: facultatieve vrije dag: vrijdag 6 oktober 2023; pedagogische studiedagen: maandag 29 januari 2024.
 • Wat doe ik bij afwezigheid?
  De algemene regel is dat je ouder(s) steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid deelt je ouder de reden zo vlug mogelijk mee. Het is wenselijk dat bij ziekte de school vóór 8.30 u. wordt verwittigd. Dit kan: via het digitale registratieformulier (Mijn OLVA); telefonisch via 050 35 26 10. Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen. Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouder(s) via een afwezigheidsbriefje in de school- en planningsagenda. Een medisch attest is nodig als je: vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent; voor de vijfde keer of meer afwezig bent wegens ziekte zonder dat een medisch attest vereist was; ziek bent tijdens de examens. Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de school een verklaring van je ouder(s), een doodsbericht of -brief of een huwelijksaankondiging of -brief.
 • Mag ik met een topsportstatuut afwezig zijn?
  Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kun je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen. Als je een topsportstatuut F hebt, en je zit in de 1e graad, kun je maximaal 90 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. In de 2e en 3e graad, kun je daarvoor maximaal 130 halve lesdagen afwezig blijven. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen. Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie (bv. op grond van een selectie door een erkende sportfederatie). Je neemt hiervoor vooraf en tijdig contact op met de directie.
 • Mag je afwezig zijn omwille van een (top)kunstenstatuut?
  Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kunt deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline.
 • Mag ik de school op eigen initiatief verlaten voor een bezoek aan de orthodontist, als je je ziek voelt ...?"
  Tijdens de schooluren verlaat je nooit de school zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Tegen die regel ingaan, is een zware tekortkoming. Je meldt je altijd bij het onthaal als je tussen de lessen door de school verlaat of op school aankomt (bv. voor en na een doktersbezoek tijdens de schooluren).
 • Waar is de ingang van de school?
  De hoofdingang van de school ligt in de Collegestraat. Deze ingang wordt vooral door bezoekers en personeelsleden gebruikt. ​​ Voor leerlingen (die met de fiets naar school komen) is er een ingang met rechtstreekse toegang tot de speelplaats in de St.-Kristoffelstraat: 1e en 2e jaar naast de Koninklijke Tennisclub; 3e-6e jaar aan het kruispunt met de Vondelstraat. ​Bij aankomst op school kan je je fiets in de fietsenberging plaatsen. Sluit je fiets en neem alle fietsaccessoires mee. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal. ​ Kom je met het openbaar vervoer of de auto? Naast de ingangen in de St.-Kristoffelstraat kan je de school ook binnengaan via de hoofdingang.
 • Wat doe ik als ik te laat kom op school?
  Als je te laat komt op school, moet je je aanmelden op het onthaal. In je school- en planningsagenda noteren we dan het tijdstip van het te laat komen. Daarna ga je zo vlug mogelijk naar de les en laat je je leerkracht je agenda zien.
 • Moet ik een uniform of mijn mooiste kleren aandoen?
  De kleren maken niet de man of de vrouw. Voor ons is je persoonlijkheid van belang. Maar je toont ook graag wie je bent door je uiterlijk. Die vrijheid gunnen we je. Maar we stellen wel enkele voorwaarden. Je kunt dus worden aangesproken op je kledij en je uiterlijk en je legt je neer bij de mening van de mensen die in samenspraak met de leerlingenraad aangeduid zijn om over kledij en outfit te oordelen. Een persoonlijke toets kan, maar niet alles mag: een evenwichtsoefening dus. Hoofdbedekking op school is niet toegelaten. Daarnaast vinden we ook dat je naar school komt om te studeren, niet om te paraderen, provoceren of koketteren. Daarom vragen we dat je uiterlijk en je kleding op school verzorgd is, net en proper maar niet extravagant.
 • Moet ik een eigen laptop of tablet meebrengen?
  Nee, dit hoeft niet. Je krijgt bij de start op OLVA een eigen laptop via een huursysteem. Voor de huur betaal je een waarborg en tijdens de schoolmaanden een huurprijs. Je laptop is dan verzekerd en er is ook technische ondersteuning voorzien.
 • Mag ik een gsm meebrengen?
  Gebruik van een gsm of gelijkaardige toestellen is op school slechts beperkt toegelaten: - in het 1e en 2e jaar mag je een gsm of gelijkaardig toestel niet gebruiken. Bij het binnenkomen van de school staat je toestel af. Enkel met toestemming van een leerkracht of opvoeder is het gebruik toegelaten op school; - van het 3e-6e jaar mag je een gsm of gelijkaardig toestel enkel tijdens de pauzes en buiten de gebouwen gebruiken. Enkel met toestemming van een leerkracht of opvoeders is het gebruik binnen de gebouwen toegelaten. We maken hierop één (1) uitzondering. Aan de kassa van de resto mag je je gsm of gelijkaardig toestel even gebruiken om je persoonlijke code te tonen. Na het scannen van de code stop je je toestel onmiddellijk terug weg. De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van diefstal, beschadiging of verlies.
 • Kan ik een locker gebruiken?
  In het 1e en 2e jaar ben je verplicht een locker te huren. Vanaf het 3e- 6e jaar kan wie dit wil een locker huren. Daarin kun je boeken en ander materieel veilig achter slot steken. Zo hoef je niet elke dag met een zware boekentas te sleuren.
 • Heb ik een fiets nodig?
  Voor de verplaatsing naar het zwembad of een activiteit (bv. tijdens OLVA PLUS) heb je een fiets nodig. ​ Wie zijn/haar fiets op school laat overnachten, plaatst die fiets in de afgesloten fietsenberging op de speelplaats. ​ Wie over geen fiets op school beschikt, kan altijd een fiets van de school ontlenen via het onthaal.
 • Waar vind ik informatie over wat er op school gebeurt?
  Je klasleerkracht zal je regelmatig informatie geven over wat er op school gebeurt. Heb je vragen, aarzel niet en vraag het hem/haar. ​ Op de infoschermen in de hall en op Smartschool vind je ook heel wat informatie. Je kan er de vervangingslessen, info over OLVA PLUS ... raadplegen. ​ Ook via infoberichten (Smartschool) bezorgen we je informatie over een activiteit, examenperiode ...
 • Is er een restaurant op school?
  In de resto Pit kan je tijdens de pauze een lekker en gezond tussendoortje verkrijgen. Tijdens de wintermaanden is er zelfs verse soep. ​ Tijdens de lunchpauze kan je kiezen uit: een verse kom soep; een warme maaltijd met keuze uit twee soorten vlees en/of vis en uitgebreid buffet met verse groenten en verschillende zetmelen; verse belegde broodjes; een uitgebreid dessertbuffet. ​ Je mag ook altijd je eigen lunchpakket meebrengen. ​ In de resto mag je plaatsnemen naast wie je wil. ​ De menu kan je raadplegen op Smartschool.
 • Hoe ga ik om met het materieel van mezelf, andere leerlingen en de school?"
  We vragen om zorg te dragen voor zowel je eigen materieel als dat van de andere leerlingen en de school. Enkele tips: draag zorg voor je eigen boeken, boekentas, brooddoos ... door alles met de volledige naam te tekenen en alles steeds op de aangeduide plaats op te bergen; sportgerief stop je in een sportzak. We zorgen voor een naamopdruk op je sporttrui. Zo kunnen we verloren sportzakken makkelijker bij de juiste eigenaar terug brengen; je gebruikt nooit zonder toestemming kleren, sportgerei, fietsen of ander materieel van andere leerlingen; voor elke vakantie zorg je ervoor dat al je boeken, kleren, sportgerief, brooddoos ... uit de studiezalen, gangen en hallen weg zijn; als je al dan niet met opzet iets beschadigt, zal dit aan de directie worden meegedeeld. Er kan hiervoor een vergoeding worden gevraagd.
 • Waar vind ik de verloren voorwerpen?
  Op het onthaal houden we verloren voorwerpen bij. ​ Laat zelf geen zaken rondslingeren in de gangen en hallen. ​ Op het einde van elk trimester moet je je sportgerief, brooddoos ... mee naar huis nemen.
 • Hoe betaal ik de schoolkosten?
  Je krijgt vier keer per jaar een rekening. Daarop staan de schoolkosten en ook het verbruik in de resto Pit. ​ Een overzicht van de te verwachten schoolkosten per jaar kan je raadplegen op Smartschool.
 • Hoe kan ik een schooltoeslag of studietoelage aanvragen?
  Sinds schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag in het groeipakket geïntegreerd. Je schooltoeslag wordt automatisch berekend en uitbetaald door je uitbetaler. Je moet dus geen aanvraag meer indienen.
 • Ben ik verzekerd op school?
  Je bent verzekerd tegen lichamelijke ongevallen op school en op weg van en naar school, op voorwaarde dat je de veiligste weg neemt en onderweg niet treuzelt. ​ Materiële schade is in principe niet verzekerd, tenzij dit het gevolg is van een ongeval.
 • Waarvoor gebruik ik de school- en planningsagenda?
  Op aanwijzing van je leerkracht vul je huiswerk, toetsen en andere opdrachten (met vermelding van het onderwerp en verwijzing naar het lesmateriaal) netjes in je school- en planningsagenda in. In de agenda kun je ook een planning maken van je schoolwerk in combinatie met je andere activiteiten. Je school- en planningsagenda moet je op het einde van het jaar indienen. Zorg er dus voor dat je agenda netjes oogt. Schrijf niet op de rug en laat de kaft ongemoeid. Wil je er toch een persoonlijk cachet aan geven, kaft dan je agenda en verwijder die kaft op het einde van het jaar. Naast de papieren school- en planningsagenda beschik je ook over een digitale agenda (Smartschool) waarin de lesonderwerpen en alle taken, toetsen en andere opdrachten worden vermeld.
 • Wat doe ik met mijn lesnotities en -materiaal?
  Je zorgt ervoor dat je elke les al het nodige lesmateriaal bij je hebt. Elke leerkracht zal duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet opschrijven en hoe dit moet gebeuren. Het spreekt vanzelf dat je je lesnotities steeds nauwgezet en volledig invult. Elke leerkracht kan jouw notities voor zijn vak nakijken en evalueren. Je bewaart je lesnotities en alle lesmateriaal na dit schooljaar tenminste nog één jaar thuis.
 • Wat wordt er verwacht van mijn persoonlijk werk?
  Opdrachten in klas en huiswerk moet je zorgvuldig afwerken en op de afgesproken dag inleveren. Bij een dag of enkele dagen afwezigheid moet je in de regel alle opdrachten, toetsen en huiswerk inhalen. Laat je dus goed informeren na elke korte of lange afwezigheid! Deze verplichting kan de klassenraad laten vallen bij een langere gewettigde afwezigheid. Je bewaart je huiswerk, opdrachten en toetsen tenminste nog één jaar thuis.
 • Kan ik studie volgen op school?
  We bieden elke dag vrije studie aan: maandag van 12.30-13.20 u. en van 16.30-18 u.; dinsdag van 12.30-13.20 u. en van 17.15-18.45 u.; woensdag van 13-16 u.; donderdag van 12.30-13.20 u. en van 17.15-18.45 u.; vrijdag van 12.30-13.20 u. en van 16.30-18 u. Tijdens de examenperiode is er elke dag examenstudie van 13-16 u. Je krijgt hierdoor de kans om in zo gunstig mogelijke omstandigheden te studeren zonder afleiding van o.a. sociale media.
 • Krijg ik begeleiding voor mijn studeergedrag, leerhouding en algemene houding?"
  Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt (bv. voor taal). Dat onderzoek kan als gevolg hebben dat de klassenraad (en het zorgteam) je een aangepaste begeleiding aanbiedt. Voor sommige leerlingen is het nodig om individuele begeleidende of remediërende maatregelen te nemen. Als je de kans wordt aangeboden voor een studieschrift, begeleide studie, leerhoek … verwachten we dat je daar persoonlijk goed aan meewerkt, anders verlies je het recht op individuele begeleiding. Een volgkaart is geen straf, maar een kans om op een gestructureerde manier aspecten van je leerhouding in de les te verbeteren. Ook voor je gedrag buiten de les (bv. op de speelplaats, in het restaurant, in de avondstudie, bij vervanglessen) kun je een volgkaart krijgen. Ook die volgkaart is geen straf, maar een middel om jouw gedrag beter in kaart te brengen en een manier om eventuele verbeterpunten na te streven.
 • Wat is de rol van mijn klasleerkracht?
  Bij je klasleerkracht kun je altijd terecht met je vragen en problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. Hij/zij is graag bereid jouw verhaal te horen en samen met jou (en je ouder(s)) te zoeken naar oplossingen voor allerlei problemen die zich in de loop van een schooljaar kunnen voordoen. Wacht dus niet te lang om zijn/haar raad in te winnen.
 • Wat doet de begeleidende klassenraad?
  Om het contact met en de samenwerking tussen al de vakleerkrachten makkelijk te maken, komt er op geregelde tijdstippen een begeleidende klassenraad samen. Het hoofddoel van deze begeleidende klassenraad is je studievordering op te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden. Door deze vergadering krijgt je klasleerkracht veel informatie over je studievorderingen. Daarnaast zoekt de klassenraad door de bespreking van je studiehouding en -resultaten naar een passende begeleiding of remediëring, waarbij uiteraard ook je verantwoordelijkheid als leerling(e) een belangrijke rol speelt. Bij belangrijke vaststellingen worden je ouder(s) geïnformeerd (Smartschool).
 • Wanneer kan ik zorgmaatregelen genieten?
  Als je nood hebt aan verhoogde zorg, zal de klassenraad (en zorgteam) de nodige begeleidende maatregelen bepalen. Deze vertalen we dan in een individueel begeleidingsplan (IBP). Om in aanmerking te komen voor deze maatregelen moeten je ouder(s) een recent attest (en het laatste verslag van een logopedisch onderzoek) aan de school bezorgen.
 • Wat is begeleide studie?
  Leerlingen van het 1e en 2e jaar die problemen hebben met hun algemene studiehouding en studiemethode kunnen rekenen op extra ondersteuning tijdens een reeks van vijf sessies begeleide studie. Tijdens de eerste sessie wordt de leerling geobserveerd: hoe werkt hij?, gebruikt hij een studieschrift?, werkt hij te vlug/te traag?, plant hij zijn werk?, werkt hij efficiënt? ... Tijdens de volgende sessies is er een bijsturing op maat van de leerling (bv. schriften in orde maken, schema leren maken, leerstof leren inprenten, vragen leren stellen over de leerstof, studieplanning maken, schrijvend studeren ...). Alle leerlingen krijgen ook tips over 'leren leren'. Leerlingen die in aanmerking komen voor de begeleide studie worden aangebracht door de klasleerkracht tijdens de klassenraad. De ouder(s) worden hierover geïnformeerd via een bericht (Smartschool).
 • Wat doet de leerhoek?
  Leerproblemen zijn vaak heel leerlinggebonden. Daarom bieden we - naast de begeleide studie en het studieschrift - ook persoonlijke en individuele studiebegeleiding aan voor leerlingen van het 3e en 4e jaar. Ervaring leer dat de spanning tussen eigen interesses en studie-ijver vanaf dan bij veel leerlingen voor problemen zorgt. Gerichte, motiverende individuele begeleiding kan daaraan verhelpen. De vraag tot begeleiding komt van de klasleerkracht in samenspraak met de leerlingen en zijn ouder(s). De leerling krijgt een begeleider toegewezen en komt naar de leerhoek voor een 'intakegesprek'. Op basis van dit gesprek wordt gezocht naar de meest geschikte begeleiding. Dit kan begeleiding zijn op het vlak van planning, leren regelmatig studeren, studiemethode ... Bij complexe leerproblemen wordt doorverwezen naar het CLB. Tijdens de begeleiding worden de ouder(s) regelmatig geïnformeerd via een bericht (Smartschool).
 • Hoe word ik op school geëvalueerd?
  In onze school zijn er een tussentijdse evaluatie en examens. De tussentijdse evaluatie is de beoordeling van je huistaken, je resultaten op toetsen, je leerhouding zoals je inzet in de les, je stiptheid, je medewerking bij individuele opdrachten en groepswerk ... Deze evaluatie geeft aan jou en je leerkracht informatie over allerhande aspecten van je leermotivatie, je studie-inzet en je studievordering. Je leerkrachten bepalen het aantal en de spreiding van die mondelinge en schriftelijke opdrachten. Je kunt ook onaangekondigd in elke les ondervraagd worden over een leerstofonderdeel. Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leerkracht beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven. Ook als je spijbelt voor een toets, kun je een nul krijgen. Examens gaan na of je grote gedeelten van de leerstof hebt verwerkt. De periodes worden in de jaarkalender (Smartschool) opgenomen. In de 1e graad (1e en 2e jaar) zijn er drie trimesters met examens van alle vakken op het einde van elk trimester en tussentijdse proefwerken van één of enkele vakken in oktober. In de 2e graad (3e en 4e jaar) zijn er drie trimesters met examens van alle vakken op het einde van eerste en derdetrimester. In het tweede trimester zijn er examens van de meeste vakken. Voor een aantal vakken wordt de leerstof van tweede en derde trimester ondervraagd op het einde van het schooljaar. In de 3e graad (5e en 6e jaar) zijn er twee semesters met examens van alle vakken op het einde van elk semester. In het 6e jaar wordt er een onderzoeksopdracht per pool van elke studierichting gegeven waarvoor er een apart evaluatiecijfer op het rapport komt. Enkel de vakken met permanente evaluatie vormen hierop een uitzondering. Voor deze vakken zijn er geen examens.
 • Hoe kan ik tussentijds mijn studieresultaten opvolgen?
  Je kan op elk moment je resultaten van toetsen, huistaken, andere opdrachten en vakgebonden attitudes digitaal raadplegen (Mijn OLVA). Je ouder(s) krijgen een unieke inlogcode zodat ook zij dit rapport kunnen raadplegen. Op die manier hopen we dat je je werk op school beter kunt beoordelen en bijsturen. De cijfers van dit digitale puntenrapport komen in aanmerking voor de punten tussentijdse evaluatie.
 • Wat is het leerattituderapport?
  In de loop van het schooljaar krijg je een beoordeling van je leerattitude. Deze beoordeling vult de cijfers van je studieresultaten aan. Je kan het digitaal raadplegen (Mijn OLVA). Je ouder(s) krijgen een unieke inlogcode zodat ook zij dit rapport kunnen raadplegen.
 • Wat is een trimester/semesterrapport?
  Dit rapport krijg je op het einde van een trimester/semester en kan je ook digitaal raadplegen (Mijn OLVA). De punten voor een vak zijn samengesteld uit de punten tussentijdse evaluatie en de punten voor het examen. De examenpunten kunnen gebaseerd zijn op schriftelijke proeven, mondelinge proeven of permanente evaluatie (van vaardigheden).
 • Wat is een inhaalstudie?
  Vanaf de 2e graad kun je ‘inhaalstudie als remediërende maatregel’ krijgen na de examens op het einde van elk trimester/semester als je één of meerdere vaktekorten hebt. Dat betekent dat als je niet de helft van de punten op een belangrijke toets behaalt van het betreffende vak in het volgende trimester/semester, dan moet je een bijkomende studie volgen. Je studeert daar de leerstof van de toets opnieuw in of je krijgt een ander passend werk.
 • Wat is een septembertaak?
  Op het einde van het jaar kun je een septembertaak krijgen als studiehulp. De vakleerkracht staat in voor de begeleiding van deze taken. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee het werd uitgevoerd, kunnen reeds belangrijk zijn voor het volgende schooljaar.
 • Wat is de taak van de delibererende klassenraad?
  De delibererende klassenraad is officieel bevoegd om autonoom te beslissen over: het slagen of niet slagen in een bepaald leerjaar; het toekennen van attesten, getuigschriften en diploma; het geven van adviezen voor verdere studie of andere mogelijkheden. De klassenraad steunt zich daarbij op: het resultaat van de globale evaluatie; beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad tijdens het schooljaar; de mogelijkheden i.v.m. verdere studies. Deze vergadering van de vakleerkrachten van je klas wordt voorgezeten door de directeur of de adjunct-directeur. Tijdens de beraadslaging leidt je klasleerkracht het gesprek over je klas en geeft hij/zij van jou: je globale resultaat van je tussentijdse evaluatie en de examens; je evolutie (positief, negatief of status quo) op basis van gegevens uit de begeleidende klassenraden (o.a. vaststellingen, adviezen, beslissingen, opvolging remediërende maatregelen, eventueel andere documenten). De eindbeslissing van de delibererende klassenraad wordt aan je ouder(s) meegedeeld via je jaarrapport op 30 juni. Uiteraard kunnen je ouder(s) met hun vragen steeds terecht bij de klasleerkracht, de vakleerkrachten, eventueel de CLB-medewerker en de directie tijdens het geplande oudercontact.
 • Wat houdt de eindbeslissing van de delibererende klassenraad in?
  Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende klassenraad zich in de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar: krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar; ook met een oriënteringsattest B ben je geslaagd. Je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar niet naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben en bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing; als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen of motivatie voor die beslissing. Het oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert. Na elke graad krijg je een studiebewijs dat van waarde is in de maatschappij: een getuigschrift van de 1e graad, een getuigschrift van de 2e graad en ten slotte een diploma van secundair onderwijs.
 • Is er studiekeuzebegeleiding voorzien?
  Op het einde van het 2e, 4e en 6e jaar moeten alle leerlingen een nieuwe studiekeuze maken. Veel leerlingen - en ook ouders - hebben daarbij vragen en onzekerheden. Als school zorgen we ervoor dat het maken van een studiekeuze geen individueel gebeuren is. We laten leerlingen en ouders niet aan hun lot over. Elke studiekeuze is een proces met verschillende schakels. Als school delen wij samen met het CLB deze zorg zodat elke leerling een bewuste en gemotiveerde keuze kan maken. Zo voorzien wij o.a. infoavonden voor ouders, infosessies voor leerlingen, werksessies voor leerlingen, Columbusroute naar het hoger onderwijs in het 5e en 6e jaar, bezoek aan SID-in voor het 6e jaar, ontmoeting tussen leerlingen 6e jaar en oud-leerlingen, adviesbespreking tijdens oudercontacten ...
 • Waar vind je de Lounge?
  De Lounge of ruimte voor zorg en ondersteuning vind je op de eerste verdieping van blok C.
 • Wat doet het zorgteam?
  De zorgteam bespreekt en volgt alle leerlingen met verhoogde zorg en zorgt voor de coördinatie van het zorgbeleid op onze school. ​​​ Soms overstijgt de problematiek de draagkracht van onze school. In dat geval moeten we doorverwijzen naar externe instanties.
 • Wat doet een individuele coach?
  Een individuele coach is een leerkracht, opvoeder of teamlid van het zorgteam dat je begeleidt met emotionele en sociale problemen en/of leerproblemen waarvoor sterk verhoogde zorg nodig is en geen ondersteuning (meer) mogelijk is.
 • Wat is de Blauwe Zone?
  OLVA is een levenskrachtige school, een school waar je op adem kunt komen. Zo hebben we een Blauwe Zone op de tweede verdieping. Het is ... een toevluchtoord tijdens drukke dag; een plek om tijd te nemen voor jezelf; een ruimte waar je stil kan staan bij jezelf en je gevoelens; een plaats waar je ongestoord eens kunt nadenken.
 • Waar vind je de Blauwe Zone?
  De Blauwe Zone ligt aan de centrale hal op de tweede verdieping (net voor de gang van blok B). Bij het binnenkomen van de Blauwe Zone ga je door een gang. Daar vragen we je om er je schoenen te parkeren.
 • Kan ik extra engagementen op school opnemen?
  Ja, dat kan en graag zelfs. Je kan actief deelnemen en meewerken in de leerlingenraad en/of de werkgroepen. Bij de start van het schooljaar krijg je alle informatie zodat je een engagement kan aangaan.
 • Wat is de leerlingenraad?
  Jaarlijks kiezen de leerlingen van het 3e tot 6e jaar de leerlingenraad. De leden zullen de medeleerlingen vertegenwoordigen en via overleg op een opbouwende wijze mee vorm geven aan het schoolleven. Ze kunnen zelf initiatieven voorleggen aan de directie of door de directie geraadpleegd worden. De adviezen van de leerlingenraad zijn niet bindend. De directie die de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren draagt, heeft het laatste woord. De leerlingenraad heeft evenwel recht op een beargumenteerd antwoord vanwege de directeur. Voor de leerlingen van het 1e en 2e jaar voorzien we afzonderlijke overleg- en inspraakmomenten over het schoolgebeuren. De leerlingenraad wordt voorgezeten door het presidium. Het presidium bestaat uit een voorzitter, een secretaris en de werkgroepencoördinator. Zij worden door de leerlingenraad gekozen en nemen ook deel aan de schoolraad.
 • Welke werkgroepen zijn er op onze school?
  In de werkgroepen kun je op verschillende vlakken je creativiteit en talenten concreet vorm geven. De werkgroepen bepalen zelf hun manier van werken en worden (discreet) begeleid door vrijwillige leerkrachten. Van jaar tot jaar kan het aantal werkgroepen alsook hun naamgeving, hun doelstelling en hun begeleider(s) veranderen. Bij het begin van het schooljaar krijgen de verschillende werkgroepen de kans om zich aan de leerlingen voor te stellen. Je kan zich in de dagen daarop inschrijven voor een werkgroep en meewerken. In OLVA zijn volgende werkgroepen actief: Blue zone-werkgroep; OINC TV; OLVA Dynamic; Sportwerkgroep; Sociale werkgroep.
 • Wat is de Zolder?
  De zolders boven elke blok zijn de culturele en creatieve motor van OLVA. Boven blok A ligt de Zolder. Elk jaar brengen leerlingen uit het 5e en 6e jaar er een toneelvoorstelling. De repetities starten al in september. Er wordt gewerkt met vrijwilligers.
 • Wat is OLVA PLUS?
  Elke donderdag van het schooljaar is er vanaf 15.05 u. anderhalfuur klas- en jaardoorbrekend sport, cultuur of een andere pedagogische activiteit op diverse locaties in en buiten de school. Hierbij kan je vooraf een keuze maken uit verschillende activiteiten. Wij noemen het OLVA PLUS. Op geregelde tijdstippen is er voor bepaalde jaren of klassen een jaar- of klasactiviteit. Dit kan een pedagogische activiteit zijn, maar ook sport of cultuur. Deze activiteiten worden samen met aanvullende informatie over OLVA PLUS via de weekinfo (Smartschool) aangekondigd. Het einduur van een OLVA PLUS-activiteit varieert tussen 16.45 u. en 17.15 u. Zo eindigen activiteiten op verplaatsing tijdig zodat je rond 17 u. terug op school bent voor het volgen van de avondstudie die start om 17.15 u. Enkel de film vormt hierop een uitzondering. Het einduur is hier afhankelijk van de film en krijg je vooraf meegedeeld bij de voorbereiding van de film. Na een film heb je geen avondstudie meer.
 • Hoe schrijf ik in voor OLVA PLUS?
  Je moet je voor OLVA PLUS elke week digitaal inschrijven (Mijn OLVA). Dit kan tot en met de dinsdagavond die aan de OLVA PLUS vooraf gaat.
 • Wat doe ik als niet kan deelnemen aan OLVA PLUS?
  Als je om medische redenen niet kan deelnemen aan OLVA PLUS, kan je aan de adjunct-directeur toelating vragen om aan te sluiten bij revalidatie- en sanctiestudie. De toelating vraag je met bericht (Smartschool) van je ouder(s). Dit gebeurt ten laatste op woensdag die aan de OLVA PLUS vooraf gaat. Dit geldt ook voor een andere afwezigheid tijdens OLVA PLUS.
 • Kan ik tijdens OLVA PLUS een eigen trainingsprogramma volgen?
  Je kan tijdens een OLVA PLUS een eigen trainingsprogramma voor een sport of culturele activiteit volgen. Je vraagt hiervoor toelating bij de adjunct-directeur met een bericht (Smartschool) van je ouder(s) en inschrijvingsbewijs van de activiteit vóór de start van OLVA PLUS in het begin van het schooljaar.
 • Gaan alle activiteiten van OLVA PLUS door bij regenweer?
  Bij regenweer kunnen bepaalde activiteiten niet doorgaan. Dit wordt via het infoscherm in de centrale hal en aan het onthaal bekend gemaakt. Ben je ingeschreven voor die activiteit(en), dan volg je de vervangstudie van 15.30 u. tot 16.45 u. Leerlingen van het 5e en 6e jaar mogen naar huis, op voorwaarde dat hun ouder(s) in het begin van het schooljaar daartoe de toestemming geven.
 • Kan ik deelnemen aan kampen en reizen?
  Elk jaar vinden in de paas- en zomervakantie één of meerdere kampen en reizen plaats voor leerlingen van sommige jaren: 1e jaar: Tirol bergkamp; 2e jaar: Tirol skikamp; 3e jaar: adventurekamp; 5e en 6e jaar: Praag en Berlijn; 5e en 6e jaar: Griekenland. De leiding en begeleiding is in handen van leerkrachten en (oud-)leerlingen. Meer informatie en praktische schikkingen over de kampen en reizen worden je tijdig bezorgd in de loop van het schooljaar.
 • Is OLVA een christelijk geïnspireerde dialoogschool?
  In OLVA krijg je niet alleen leerinhoud mee, maar ook ‘leefinhoud’. We willen immers ingaan tegen oppervlakkigheid en onverschilligheid. OLVA profileert zichzelf als een christelijk geïnspireerde dialoogschool. Dit betekent, dat we - met respect voor eeniederslevensovertuiging - levenservaringen zoals vreugde en verdriet, hoop en pijn, schuld en vergeving, vriendschap en solidariteit bespreken en deze ervaringen verrijken vanuit onze christelijke inspiratie. We verwachten dat je open staat voor deze inhouden in onze verdiepingsvieringen en inleef- en verdiepingsdagen.
 • Hoe staan we tegenover pesten?
  Als school willen in een pestsituatie kort op de bal spelen. Wij zeggen dan ook duidelijk 'Nee!' tegen pesten en vertalen dit in: sensibiliseren (bv. week tegen pesten, werken met pro-actieve cirkels, verdiepingsdagen, meters en peters voor het 1e jaar, spellen op de speelplaats voor het 1e en 2e jaar, middagactiviteiten, OLVA PLUS, toneel …); communiceren met ouders en betrokken leerlingen; toepassen van de 'No Blame-methode' (indien de situatie het mogelijk maakt); herstelgesprekken (door bv. met klasleerkracht, zorgteam, CLB en eventueel externe instanties zoals NAFT). Ouders en leerlingen doen beter vroeg dan laat melding van een (zich ontwikkelende) pestsituatie. Zij kunnen hiervoor de klasleerkracht contacteren.
 • Wat zijn herstel- en sanctioneringsmaatregelen?
  We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van ons herstel- en sanctioneringsbeleid. Het doel van het herstel- en sanctioneringsbeleid op school is om je gewenst gedrag aan te leren. We werken met: een transparant kader om gewenst en ongewenst gedrag op school te kunnen plaatsen; een kader dat gedragen is door de school als gemeenschap zodat er bereidheid is bij personeel, leerlingen en ouders om zich daarvoor in te zetten; een flexibel kader waar voldoende ruimte is zodat een genuanceerd en gedifferentieerd optreden mogelijk is, aangepast aan de omstandigheden. Om effectief te zijn moet een sanctiebeleid passend zijn, dat wil zeggen door personeelsleden, leerlingen en ouders ervaren worden als redelijk, noodzakelijk en haalbaar. Het moet tegemoetkomen aan de behoefte aan ‘rechtvaardigheid’ van alle betrokkenen. We werken op school op verschillende manieren aan een positief leef- en leerklimaat waarbij we de leerlingen tonen en leren wat de gewenste situatie is. We ondernemen verschillende initiatieven om dit te bereiken. Het is pas als we vaststellen dat een leerling niet beantwoordt aan het gewenst gedrag dat het herstel- en sanctioneringsbeleid wordt ingezet.

Heb je nog vragen? 

Kunnen wij je nog helpen?

bottom of page