top of page

Studieaanbod 3e graad

De 3e graad bestaat uit het 5e en 6e jaar binnen de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit

(Do D-finaliteit of vroegere ASO). Je maakt vanuit je mogelijkheden, interesses en talenten op het einde

van de 2e graad een definitieve studiekeuze voor de laatste twee jaar van het secundair onderwijs. 

Elke studierichting vormt op basis van  competentiegericht onderwijs een degelijke voorbereiding op een vervolgtraject aan de hogeschool (professionele bachelor) of universiteit (academische bachelor). 

In elke studierichting krijg je een basisvorming in combinatie met een specifieke vormingDeze specifieke vorming is eigen aan de studierichting en houdt rekening met het vervolgtraject in het hoger onderwijs. 

Daarnaast versterken we de eigenheid van elke studierichting verder in functie van de doorstroom met een verdiepende en verbrede vorming.

 

Hierbij willen we je ook de mogelijkheid bieden om je individuele talenten te versterken tijdens de talenturen. Je kiest zelf voor twee uur welk(e) vak(ken) je tijdens het schooljaar wil volgen. Je hebt hierbij de keuze uit o.a.:

 • artistieke vorming en kunstbeschouwing

 • Duits

 • filosofie 

 • financieel-economische vorming

 • internationale politieke actualiteit

 • Spaans

 • verdieping en verbreding wetenschappen

 • verdieping en verbreding wiskunde

 • wetenschappelijk onderzoek

IMG_0123.JPG
1e jaar
2e jaar
3e jaar
Studierichtingen

Lessentabel

(* richtingen Grieks-Latijn en Latijn-Wetenschappen vanaf 2024-2025 in 6e jaar)

Lessentabel 3e graad-20242025.png

*: graadcursus - cursus te volgen in 5e of 6e jaar
**: cursus voor 1 jaar - cursus te volgen in 5e jaar en vervolgcursus in 6e jaar
***
: cursus voor 2 jaar - cursus te volgen in 5e en vervolgcursus in 6e jaar

Studierichtingen (Do D-finaliteit)

Economie-

Moderne talen (EcMt)

Iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen

 • Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen

 • Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen

 • Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen

 • Je verdiept je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands

 • Je wordt op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen uitgedaagd

Economie-

Wiskunde (EcWi)

Iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde

 • Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen

 • Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen

 • Je leert abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen je wiskundige vaardigheden

 • Je kan deze richting volgen met 6 u. verdiepte of via de talenturen met 8 u. verdiepte en uitgebreide wiskunde

Grieks-

Latijn (GL)

Iets voor jou?

Nieuw vanaf 2024-2025
 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn 

 • Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes

 • Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief

 • Je leert inzicht krijgen in complexe leerinhouden, vlot verbanden tussen leerinhouden leggen en logisch redeneren

 • Je krijgt een verdieping natuurwetenschappen

 • Je wordt op het vlak van taaltechnologie en taal- en letterkunde uitgedaagd

Grieks-

Wiskunde (GWi)

Iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde

 • Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes

 • Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief

 • Je leert abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiept je wiskundige vaardigheden

 • Je krijgt een uitbreiding wetenschappen (chemie, biologie, fysica) en kan deze verder uitbreiden via de talenturen met verdieping en verbreding wetenschappen

 • Je kan deze richting volgen met 6 u. verdiepte of via de talenturen met 8 u. verdiepte en uitgebreide wiskunde

Latijn-

Moderne talen (LMt)

Iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen

 • Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes

 • Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief

 • Je verdiept je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands

 • Je wordt op het vlak van de verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen uitgedaagd

Latijn-

Wetenschappen (LW)

Iets voor jou?

Nieuw vanaf 2024-2025
 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen

 • Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes

 • Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief

 • Je krijgt de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier

 • Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen

Latijn-

Wiskunde (LWi)

Iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde

 • Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes

 • Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief

 • Je leert de abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiept je wiskundige vaardigheden

 • Je krijgt een uitbreiding wetenschappen (chemie, biologie, fysica) en kan deze verder uitbreiden via de talenturen met verdieping en verbreding wetenschappen

 • Je kan deze richting volgen met 6 u. verdiepte of via de talenturen met 8 u. verdiepte en uitgebreide wiskunde

Moderne talen (Mt)

Iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen.

 • Je verdiept je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.

 • Je leert een vierde moderne vreemde taal: Spaans

 • Je wordt op het vlak van verdieping in de taaltechnologie en taal- en letterkunde uitgedaagd

Moderne talen-

Wetenschappen (MtW)

Iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen en wetenschappen

 • Je verdiept je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands

 • Je wordt op het vlak van de verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen uitgedaagd

 • Je krijgt de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier

 • Je leert conceptueel meedenken vanuit de wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen

Wetenschappen-

Wiskunde (WWi)

Iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde.

 • Je leert abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiept je wiskundige vaardigheden.

 • Je versterkt je onderzoeksvaardigheden wetenschappen o.a. tijdens het STEM-lab

 • Je kan deze richting volgen met 6 u. verdiepte of via de talenturen met 8 u. verdiepte en uitgebreide wiskunde

Lessentabel
bottom of page