top of page
Infomomenten

Infomomenten 2024-2025

Infonocturne

Vrijdag 15 maart 2024

van 16 - 21 u.

 

Tijdens de infonocturne staan de OLVA-deuren open voor jou, je familie en vrienden.

 

We verwelkomen je graag om ...

 • kennis te maken met de school

 • tijdens een rondleiding een kijkje te nemen in de verschillende lokalen en enkele heel bijzondere plekjes

 • een infosessie te volgen met concrete en praktische informatie voor een vlotte overgang van de basisschool naar het 1e jaar (of ander jaar) in OLVA

 • leerlingen, ouders, leerkrachten en opvoeders te ontmoeten

 

Voor algemene vragen en specifieke vragen rond zorg maken we graag tijd voor je aan de infopunten.

 

Tijdens de infonocturne bieden we je de mogelijkheid om de infoavond 'naar het 1e jaar secundair onderwijs' van dinsdag 12 maart 2024 opnieuw te volgen.

Indien je dit wenst, gelieve dit bij de inschrijving aan te duiden.

De infonocturne is helaas voorbij

Digitale infoavond

'naar het 1e jaar 

 secundair onderwijs'

Dinsdag 12 maart 2024

om 19.30 u.

 

Digitale infoavond via Google Meet voor ouders van leerlingen

in het 6e leerjaar met:

 • informatie over OLVA als school

 • concrete en praktische informatie voor een vlotte overgang van de basisschool naar het 1e jaar in OLVA

 • een overzicht van en informatie over het studieaanbod in het algemeen en specifiek de 'brede 1e graad'

 • mogelijkheid tot het stellen van vragen

 

 

 

 

 

Wie de infoavond niet of liever niet digitaal kan volgen op dinsdag 12 maart 2024,

kan inschrijven voor een een extra infosessie tijdens de infonocturne op vrijdag

15 maart 2024. Bij de inschrijving voor de infonocturne bieden we je deze optie aan. 

De infoavond is helaas voorbij

Infoavond

'naar de 2e graad'

Donderdag 14 maart 2024

om 19.30 u.

 

Infoavond voor ouders van leerlingen in het 2e jaar met:

 • informatie over het studieaanbod en de eigenheid van de

2e graad

 • mogelijkheid om met vakleerkrachten van de verschillende studierichtingen in gesprek te gaan

Alle leerlingen van het 2e jaar krijgen in aanloop naar de infoavond voor de ouders ook een infosessie tijdens de lesuren met informatie over het studieaanbod en de eigenheid van de 2e graad.

Infoavond

'naar de 3e graad'

Donderdag 14 maart 2024

om 20.30 u.

 

Infoavond voor ouders van leerlingen in het 4e jaar met:

 • informatie over het studieaanbod en de eigenheid van de

3e graad

 • mogelijkheid om met vakleerkrachten van de verschillende studierichtingen in gesprek te gaan

Alle leerlingen van het 4e jaar krijgen in aanloop naar de infoavond voor de ouders ook een infosessie tijdens de lesuren met informatie over het studieaanbod en de eigenheid van de 3e graad.

2018-04-21 info en blauw (57).JPG

Aanmelden en inschrijven 2024-2025

1e jaar

Vooraf ... 

Voor het 1e jaar A en/of B van het secundair onderwijs in Brugge geldt voor het schooljaar 2024-2025 een aanmeldprocedure (= digitaal kenbaar maken dat je een intentie hebt tot inschrijven). De overheid verplicht de scholen die hun capaciteit wensen te beperken (= het maximaal aantal leerlingen dat de school vooropstelt) om te werken met de aanmeldingsprocedure. Dit systeem geldt voor alle scholen van Brugge (m.u.v. de Abdijschool van Zevenkerken) en vervangt het principe van de louter vrije inschrijvingen.

Broers/zussen en kinderen van personeel hebben recht op een voorrang. De overige vrije plaatsen verdelen we volgens schoolvoorkeur, gevolgd door toeval. De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe. Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen toe.

Wat heb je nodig om aan te melden?

 • Een computer of smartphone met internet

 • Je elektronische identiteitskaart

 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je zoon/dochter

 • Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je o.a. op de kids-ID, isi+kaart, sticker van het ziekenfonds

 • Indien je zoon/dochter recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van de (plus)broer/zus of personeelslid

Stap 1

Vanaf maandag 25 maart 2024 (10 u.)  kan je je aanmelden voor het 1e jaar in OLVA. Doorloop alle stappen en klik op bevestigen.

 

 

Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer de aanmelding correct verlopen is.

Je kan aanmelden tot vrijdag 19 april 2024 (20 u.). Het tijdstip van de aanmelding speelt geen rol voor de rangschikking. 

 

Als er een (plus)broer/zus op OLVA zit of je zoon/dochter is een kind van personeel, dan moet je ook aanmelden tussen maandag 25 maart 2024 en vrijdag 19 april 2024. Je zoon/dochter zal dan met voorrang geordend worden.

 

Ten laatste op maandag 29 april 2024 ontvang je het resultaat van de toewijzing. Er zijn drie resultaten mogelijk:

 • Je krijgt een toewijzing in de school van jouw voorkeur ... Je mag inschrijven. We bellen je op om een afspraak te maken.

 • Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze ... Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van onze school en eventuele andere scho(o)l(en) van hogere keuze.

 • Je hebt in geen enkele school een toewijzing ... Je zal een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst. Komt er een plaats vrij in onze school, dan contacteren wij de wachtlijst (tot en met 6 oktober 2024). 

 

Van dinsdag 14 mei 2024 kan je inschrijven in onze school. Je maakt hiervoor een afspraak met het onthaal (050 35 26 10). De inschrijvingen verlopen chronologisch. Als er geen vrije plaatsen meer zijn, zal je een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst.

 

2e-6e jaar

 

Een inschrijving voor het 2e tot 6e jaar kan vanaf dinsdag 16 april 2024 na afspraak met onthaal

(050 35 26 10).

Stap 2
Stap 3
Inschrijven

Heb je hulp nodig met aanmelden?

Of heb je nog vragen?

Kom zeker langs op onze school. We helpen je graag verder met het aanmelden of bij andere vragen.

 

We zijn beschikbaar elke schooldag van 8 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 17 u. (op woensdag tot 12.30 u.).

Je mag ons ook altijd contacteren:

Brochure 2024-2025

Wil je een voorproefje van OLVA? 

Blader dan door onze brochure 2024-2025 met informatie over onze school, visie, studieaanbod, de plussen van OLVA, zorg ...

Achteraan in de brochure vind je antwoorden op veel gestelde vragen.

bottom of page