top of page

Studieaanbod 2e graad

De 2e graad omvat het 3e en 4e jaar van het secundair onderwijs. Hier starten de onderwijsvormen waarin je een specifieke studierichting binnen de domeinoverschreidende doorstroomfinaliteit (Do D-finaliteit of vroegere ASO) kan volgen. Je kiest gerichter en bewuster een studierichting vanuit je mogelijkheden, interesses en talenten. Na de 2e graad kan je nog heel wat kanten uit.

In elke studierichting krijg je een basisvorming in combinatie met een specifieke vormingDeze specifieke vorming is eigen aan de studierichting: 

 • economie in economische wetenschappen

 • Grieks en Latijn in Grieks-Latijn

 • Latijn in Latijn

 • communicatiewetenschappen en taaltechnologie en extra uren talen in moderne talen

 • extra wetenschappen (biologie, chemie en fysica) en wiskunde in natuurwetenschappen

De eigenheid van elke studierichting versterken we in functie van de doorstroom met een verdiepende en verbrede vorming.

 

Hierbij willen we je ook de mogelijkheid bieden om je individuele talenten te versterken tijdens de talenturen. Je kiest zelf voor één uur in het 3e jaar en twee uur in het 4e jaar welk(e) vak(ken) je tijdens het schooljaar wil volgen. Je hebt hierbij de keuze uit o.a.:

 • artistieke vorming en kunstbeschouwing 

 • financieel-economische vorming

 • mens & samenleving

 • verdieping en verbreding wiskunde

1e jaar
2e jaar
3e jaar
3e jaar
SMAAK-project Gent groep 23 donderdag 9

Lessentabel 

Lessentabel 2e graad-20242025.png

*: graadcursus - cursus te volgen in 3e of 4e jaar
**: cursus voor 1 jaar - cursus te volgen in 4e jaar 

4e jaar

Studierichtingen (Do D-finaliteit)

Economische

wetenschappen (Ew)

Iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde

 • Via de specifieke vorming in economie krijg je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen

 • Je leert logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen

 • Je kan deze richting volgen met 4 u. of 5 u. wiskunde

 • De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3e graad: Bedrijfswetenschappen, Economie-Moderne talen en Economie-Wiskunde

Grieks-Latijn (GL)

Iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde

 • Je verdiept je in het taalsysteem van twee klassieke talen

 • Je verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid

 • Je kan deze richting volgen met 4 u. of 5 u. wiskunde, waarbij de cursus 5 u. wiskunde in het 3e jaar in 4 u. wordt gegeven

 • De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3e graad: Grieks-Latijn, Grieks-Wiskunde, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wetenschappen en Latijn-wiskunde

Latijn (L)

Iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde

 • Je verdiept je in het taalsysteem van  het Latijn

 • Je verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid

 • Je kan deze richting volgen met 4 u. of 5 u. wiskunde

 • De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3e graad: Latijn-Moderne talen, Latijn- Wetenschappen en Latijn-Wiskunde

Moderne talen (Mt)

Iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen en wiskunde

 • Je verdiept je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands

 • Je wordt uitgedaagd op het vlak van pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur

 • Je krijgt een introductie tot de communicatiewetenschappen en taaltechnologie

 • Je kan deze richting volgen met 4 u. of 5 u. wiskunde

 • De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3e graad: Economie-Moderne talen, Moderne talen-Wetenschappen, Moderne talen en Taal- en communicatiewetenschappen

Natuurwetenschappen (Nw)

Iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met theoretisch, proefondervindelijk en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde

 • Je kan deze richting volgen met 4 u. of 5 u. wiskunde

 • De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3e graad: Biotechnologische en Chemische wetenschappen, Moderne talen-Wetenschappen en Wetenschappen-Wiskunde

bottom of page