top of page

Dromen
Durven
Doen

OLVA is een school met een brede 1e graad en een domeinoverschrijdende doorstroom-finaliteit (D-finaliteit of voorheen ASO) in de bovenbouw, de verdiepende 2e en gespecialiseerde 3e graad.

Onze school is veel meer dan een gebouw ... Het is een plek waar elke leerling mag dromen, durven en doen.

Onze eerste opdracht is jongeren vormen die zich volop willen inzetten voor het studeren en het leren binnen de verschillende vakgebieden. Hierbij willen we nog een stap verder gaan. We brengen jongeren interesse en kundigheid bij zodat ze verantwoordelijkheid opnemen in de wereld van morgen. We moedigen hen ook aan om hun talenten te gebruiken zodat ze zorgzaam zijn in hun job, gezin, buurt en in de samenleving in ruime zin. 

In OLVA bieden elke leerling een toekomstgerichte intellectuele opleiding met bijzondere aandacht voor

 • vriendschap en solidariteit

 • een open oog voor de wereld van nu

 • inspraak en verantwoordelijkheid

 • sportieve ontspanning

 • creativiteit

We realiseren ons doel door het uitspelen van de tien troeven van OLVA ... want elke leerling mag dromen, durven en doen.

DSC02833.JPG

Een school met aandacht voor alle leerlingen

 • Een gemengde school: 55% jongens, 45% meisjes

 • Een mix van alle sociale groepen: de beste leerschool om te leren omgaan met diversiteit

 • Een knusse, middelgrote school waar iedereen elkaar kent 

10_02.png

Een school waar je je goed (thuis) voelt

 • Een school van de A van aandacht tot de Z van zorgzaam

 • Voor nieuwe leerlingen wordt OLVA gauw een tweede thuis

 • OLVA PLUS op donderdag en andere initiatieven bevorderen de integratie

 • De lounge, een veilige ontmoetingsplek voor wie het moeilijk heeft

 • Het zorgteam heeft een luisterend oor voor wie er nood aan heeft

 • Signalen van pestgedrag pakken we onmiddellijk aan

10_03.png

Een school met leer-krachtig onderwijs

 • Onze leraren zijn leer-krachten: ze halen de kracht om te leren in leerlingen naar boven

 • We motiveren leerlingen: aanmoedigen met een schouderklopje, bijsturen waar nodig

 • Leerlingen krijgen vleugels door onze collegiale aanpak

 • Een team met evenveel mannen als vrouwen: een gezonde mix waar iedereen wel bij vaart

 • Samen studeren in de avondstudie: een onschatbare troef ... niet verplicht, warm aanbevolen

 • Basiszorg voor elke leerling en extra zorg op maat voor leerlingen met extra noden (bv. bij dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS, faalangst, psychische problemen, ziekte)

10_04.png

Een school met voor iedereen een plus ... OLVA PLUS

 • Elke donderdag anderhalf uur recreatieve en educatieve activiteiten naar keuze: sport, cultuur, creatieve activiteiten, sociaal engagement in en rond OLVA

 • Klasoverstijgend met vrienden ontspannende en verrijkende ervaringen opdoen

 • Alle activiteiten begeleid door leerkrachten en opvoeders

 • We versterken hiermee open en spontane relaties tussen leerlingen, leerkrachten en opvoeders

10_05.png

Een school die mee is met de digisprong
en meer doet met ICT

 • Alle leerlingen hebben een eigen laptop (op basis van huursysteem)

 • ICT niet om trendy of flashy te zijn

 • ICT moet het leerproces verrijken en tot betere leerresultaten leiden

 • ICT-doelstellingen realiseren we vakoverschrijdend in alle vakken

10_06.png

Een school voor de wereld

 • Aandacht in de lessen voor wat de leerlingen beroert in de wereld

 • OLVA als minisamenleving waar leerlingen leren rekening houden met elkaar

 • We brengen onze leerlingen respect, openheid en verdraagzaamheid bij

 • We stimuleren maatschappelijke waarden en engagement in de leerlingenwerkgroepen: milieu, solidariteit, kritische houding tegenover (sociale) media, reclame en consumptie

10_07.png

Een sociale school

 • Een school die de schoolkosten beheersbaar houdt: huren van schoolboeken, geen ICT-aankopen, geen dure schooluitstappen

 • Leerlingen nemen verantwoordelijkheid op in OINC-tv, sociale werkgroep, sportwerkgroep, leerlingenraad, toneel De Zolder, Dynamicwerkgroep, Blue Zonewerkgroep ...

 • Sociale activiteiten stimuleren de betrokkenheid van leerlingen, de leerlingenraad beheert eigen financiën

10_08.png

Een school met betrokken ouders

 • Vlotte contacten tussen ouders, leerkrachten en opvoeders via het schoolplatform Smartschool, oudercontacten en verschillende infomomenten

 • Ouders denken mee over alles wat reilt en zeilt op school in de schoolraad samen met leerlingen, leerkrachten, opvoeders en directie

 • Een actieve ouderraad engageert zich voor de school

10_09.png

Een school met algemene vorming ...

een goede voorbereiding op hoger onderwijs

 • Sterke leerlingen worden extra uitgedaagd (bv. meer wiskunde, meer talen, meer wetenschappen), andere leerlingen worden extra geholpen (bv. studieschrift, begeleide studie, inhaallessen, leerhoek, examencoaching)

 • Geleidelijke uitbouw van studeervaardigheden en een evenwicht tussen kennis, vaardigheden en leerattitudes

 • Leerlingen van het 2e en 4e jaar oriënteren we naar een studierichting die aansluit bij hun interesses en mogelijkheden

 • Leerlingen van het 5e en 6e jaar leren zichzelf kennen als voorbereiding op het hoger onderwijs via het Columbustraject

10_10.png

Een christelijk geïnspireerde dialoogschool

 • We engageren ons om jongeren te begeleiden bij hun levensvragen

 • Als christelijk geïnspireerde dialoogschool staan we open voor andersdenkenden

 • Vreugde en verdriet, hoop en pijn, schuld en vergeving zijn geen taboeonderwerpen

 • We verdiepen deze ervaringen vanuit Evangelische waarden

 • Als school strijden we tegen onverschilligheid en oppervlakkigheid

bottom of page