top of page

Studieaanbod 1e graad

In de 1e graad ligt de nadruk op een gemeenschappelijke basisvorming. Toch willen we iedere leerling alle kansen geven om zijn interesses en capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. We beseffen hierbij ook dat elke individuele leerling anders is.

Clicking on a Tablet
1e jaar

1e jaar

In het 1e jaar krijg je een basispakket van 27 u. De vakken hiervoor zijn voor iedereen dezelfde en daarin krijg je een brede vorming.

Lessentabel 1e jaar-Basisvorming-20242025.png

Naast het basispakket kies je voor de overige 5 u. voor een keuzepakket.

 

Dat pakket bestaat uit:

 • ICT waarbij je samen met de klas op weg gaat en wordt gecoacht in computervaardigheden en het ontwikkelen van computationeel denken

 • talenturen (of keuze-uren) waarbij je op basis van eigen interesses kiest voor een module die je de kans biedt om je eigen talenten te ontdekken en te ontplooien (bv. klassieke talen of moderne talen & wetenschappen met wetenschappen en STEM ...)

 • flexuren (of extra differentiatie) waarbij je naargelang je individuele behoefte meer ondersteuning en/of meer uitdaging voor de basisvakken (Frans, Nederlands en wiskunde) krijgt

Zo maak je in het 1e jaar een keuze uit klassieke talen of geen klassieke talen. Wanneer je geen klassieke talen kiest, volg je moderne talen & wetenschappen en mag je aanvullend één talentmodule kiezen uit:

 • maatschappij & welzijn

 • wetenschappen & STEM

 • woord & kunst

Lessentabel 1e jaar-20242025.png
2e jaar

2e jaar

Ook in het 2e jaar zetten we verder in op talent en individuele uitdaging. Iedereen heeft 25 u. basisvorming en verwerkt de basis en verdiepende leerplandoelstellingen van de algemene vorming.

Lessentabel 2e jaar-Basisvorming-20242025.png

Aansluitend bij je interesse kies je daarnaast voor een basisoptie voor 5 u. Deze basisopties zijn:

 • Grieks-Latijn

 • Latijn

 • Moderne talen en wetenschappen

 

In de loop van het 1e jaar secundair word je op de juiste keuze voorbereid via een proces van leren kiezen.
 

De basisoptie (m.u.v. Latijn-Grieks) vul je aan met een keuzepakket voor 2 u. Dit pakket bestaat uit talenturen waarbij je:

 • op basis van eigen interesses kiest voor een module die je kans biedt om je eigen talenten te ontdekken en te ontplooien

 • een ruimere kijk krijgt op het aanbod van de studierichtingen in de 2e graad of 3e en 4e jaar

Zo kan je in het 2e jaar Latijn of moderne talen & wetenschappen volgen met voor iedereen economie & organisatie en een keuze tussen:

 • maatschappij & welzijn

 • wetenschappen & STEM

 • woord & kunst

Lessentabel 2e jaar-20242025.png
1e jaar
2e jaar
3e jaar
Keuzemodules talenturen en basisoptie
IMG_20211005_152908.jpg

Keuzemodules talenturen en basisoptie

Klassieke talen

Grieks-Latijn

Iets voor jou?

Binnen de module Klassieke talen kom je terecht in de wereld van de Grieken

en Romeinen in al haar aspecten. Via verhalen in verschillende thema’s maak je kennis met de Romeinse geschie-denis, cultuur en taal.

 

Samen met je leerkracht ga je aan de slag met Latijnse teksten om meer te ontdekken over het ontstaan van Rome en het dagelijks leven van de Romeinen in thema’s als slavernij, architectuur, mythologie, het Romeinse leger, gladiatoren, reizen, humor, wetenschap, wagenrennen …


Om al deze verhalen te kunnen lezen, leg je je ook toe op de studie van de taal van de Romeinen: het Latijn. Je bestudeert de woordenschat die hierbij aan bod komt en analyseert de spraakkunst in de Latijnse zinnen om tot een beter tekstbegrip te komen.
 

In het 3e trimester van het 1e jaar komt ook een eerste kennismaking met de Griekse taal aan bod.

Jouw profiel?

Je kiest voor de module Klassieke talen, dan:

 • lees je graag de verhalen van de Grieken en Romeinen, waarin goden, helden en krijgers spannende avonturen beleven

 • wil je graag te weten komen hoe Romeinen leefden en dachten

 • ben je graag bezig met taal en vind je het leuk om uit te pluizen hoe die in elkaar zit

 • ben je gefascineerd door kunst, cultuur en geschiedenis

 • wil je getuigenissen uit de oudheid ontcijferen om meer te weten te komen over de Romeinen en Grieken en hun invloed op onze huidige maatschappij

 • wil je ontdekken waar de wortels van onze maatschappij liggen, om hierop gebaseerd in andere culturen meer inzicht te krijgen

Economie & organisatie

Iets voor jou?

In de module economie en organisatie leer je hoe je een eersteklas ondernemer kan worden.


We leren je werken met cijfers en grafieken, maar ook hoe je op een creatieve en originele manier jouw ideeën aan anderen kan overbrengen.

Jouw profiel?

Je kiest voor de module economie & organisatie, dan:

 • speel je graag met cijfers

 • volg je de actualiteit en heb je specifieke interesse in de economische actualiteit

 • neem je graag de leiding maar werk je ook graag samen in een team

 • ben je steeds op de hoogte van de nieuwste trends en hypes

Maatschappij & welzijn

Iets voor jou?

In deze module sta je stil bij de rol van elk individu in onze maatschappij.

Je gaat daarbij projectmatig en creatief aan de slag rond actualiteit, cultuur, gedrag, communicatie, het menselijk
lichaam en gezondheid.

 

Je leert een eigen onderbouwde en kritische mening te vormen en met een open blik naar anderen te kijken. Je voert onderzoek naar (de oorsprong
van) het gedrag van mensen en je leert hoe je met hen in dialoog gaat. Een gezonde levensstijl, zowel geestelijk als
lichamelijk, staat voorop.

Jouw profiel?

Je kiest voor de module maatschappij & welzijn, dan:

 • ben je begaan met wat er in de wereld gebeurt

 • ben je geïnteresseerd in de manier waarop mensen zich gedragen in bepaalde situaties of tegenover anderen

 • wil je meer leren over een gezond menselijk lichaam

 • vind je het boeiend om te zien hoe mensen met elkaar omgaan en hoe ze communiceren via taal en hun gedrag

Wetenschappen & STEM

Iets voor jou?

Dit is de ideale module om je wiskundige, technische en wetenschappelijke competenties

op een creatieve manier te

ontwikkelen. Op basis van een

degelijke theoretische onderbouw ga

je zelf aan de slag met allerlei onderzoeksvragen om praktische problemen op te lossen. Algoritmisch denken, engineering, programmeren,
robotica ... komen uitgebreid aan bod.

Jouw profiel?

Je kiest voor de module wetenschappen & STEM, dan:

 • heb je grote interesse in wiskunde, techniek en wetenschappen

 • heb je geen schrik van moeilijke uitdagingen

 • kan je doorzetten om een project nauwgezet en volledig af te werken

 • werk je graag met de computer

 • hou je ervan om een probleem op te lossen en kan je hiervoor zelf eenstappenplan opstellen

Woord &

kunst

Iets voor jou?

In de module woord & kunst verdiep je

je naast de lesuren beeld en muziek

uit de basisvorming in de beeldende kunsten, muziek en woordkunst en drama.
 

In beeldende kunsten en muziek kan je volop experimenteren en leer je verschillende technieken aan.
 

In woordkunst en drama ligt het accent op voordracht, improvisatie en toneel. De nadruk ligt in beide op kunst beleven en zelf creatief iets uitwerken.

Jouw profiel?

Je kiest voor de module woord & kunst, dan:

 • ben je creatief

 • heb je durf

 • vind je het leuk om de dingen op een andere manier te bekijken

 • ben je gefascineerd door kunst en cultuur in zijn ruimste betekenis

 • kan je doorzetten om een project nauwgezet en volledig af te werken

bottom of page