top of page
Disclaimer / Privacy 

De op deze website getoonde informatie wordt door het Onze-Lieve-Vrouwecollege (OLVA) met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

OLVA verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door de scholengroep OLVA

- als onderdeel van Karel de Goede vzw - worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. OLVA en Karel de Goede vzw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. OLVA en Karel de Goede vzw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van OLVA opgenomen informatie. Hoewel OLVA alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn OLVA en Karel de Goede vzw niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Auteursrechten

Niets uit OLVA, zelfs gedeeltelijk, mag gereproduceerd worden, vertaald of aangepast, onder enige vorm dan ook. Hierin begrepen fotokopie, microfilm, digitale drager, bandopname of plaat of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van OLVA.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van 'cookiek' (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacy verklaring

OLVA - als onderdeel van Karel de Goede vzw - verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de

privacyverklaring voor leerlingen, personeelsleden en derden volgens de bepalingen in het Informatieveiligheids- en privacybeleid (IVP) van Karel de Goede vzw.

  •  Leerlingen

 ​

Wettelijke grondslag

Leerlingengegevens worden verwerkt door OLVA volgens regels vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en conform de bepalingen in het IVP van Karel de Goede vzw. Deze regelgeving beschermt leerlingen bij de verwerking van hun gegevens, in concreto door de toepassing ervan door de leerlingenadministratie van de school en door passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde verwerkingen.

 

Persoonsgegevens

De leerlingenadministratie van de school houdt zich eraan persoonsgegevens op een bewuste, discrete, veilige en verantwoorde manier te verwerken. OLVA houdt een register bij van de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit register brengt in kaart van wie en welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom dit gebeurt en door wie ze worden gedeeld en hoe lang ze worden bewaard.

 

Recht op toegang

Leerlingen en ouders kunnen persoonsgegevens die voor hem/haar van toepassing zijn in een gestructureerde elektronische vorm verkrijgen. 

 

Recht op correctie en uitwissing

Leerlingen en ouders kunnen de leerlingenadministratie contacteren en hebben het recht op correctie als gegevens niet meer juist zijn of uitwissing in het geval van toestemming.

Leerlingen en ouders hebben ook de plicht om relevante wijzigingen te melden aan de leerlingenadministratie.

  •  Personeelsleden

Wettelijke grondslag

Personeelsgegevens worden verwerkt door OLVA volgens regels vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en conform de bepalingen in het IVP van Karel de Goede vzw. Deze regelgeving beschermt personeelsleden bij de verwerking van gegevens, in concreto door de toepassing ervan door de personeelsadministratie van de school of het schoolbestuur en door passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde verwerkingen.

 

Persoonsgegevens

OLVA en de personeelsadministratie van Karel de Goede vzw houdt zich eraan de persoonsgegevens op een bewuste, discrete, veilige en verantwoorde manier te verwerken. OLVA en Karel de Goede vzw houdt een register bij van de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit register brengt in kaart van wie en welke persoonsgegevens worden verwerkt worden, waarom dit gebeurt, door wie ze worden gedeeld en voor welke termijn ze worden bewaard.

 

Recht op toegang

Personeelsleden kunnen persoonsgegevens die voor hem/haar van toepassing zijn in een gestructureerde elektronische vorm verkrijgen via de personeelsadministratie.

 

Recht op correctie en uitwissing

Personeelsleden kunnen de personeelsadministratie contacteren en hebben het recht op correctie als gegevens niet meer juist zijn of uitwissing in het geval van toestemming.

Personeelsleden hebben tevens meldingsplicht als personeelsadministratieve gegevens gewijzigd moeten worden.

  •  Derden

 

Wettelijke grondslag

Gegevens van derden worden verwerkt door OLVA volgens regels vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en conform de bepalingen in het IVP van Karel de Goede vzw. Deze regelgeving beschermt derden bij de verwerking van hun gegevens, in concreto door de toepassing ervan door de schooladministratie en door passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde verwerkingen.

 

persoonsgegevens

De schooladministratie houdt zich eraan persoonsgegevens op een bewuste, discrete, veilige en verantwoorde manier te verwerken. OLVA houdt een register bij van de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt. Het register brengt in kaart van wie en welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom dit gebeurt en door wie ze worden gedeeld en hoe lang ze worden bewaard.

 

Recht op toegang

Derden kunnen persoonsgegevens die voor hem/haar van toepassing zijn in een gestructureerde elektronische vorm verkrijgen.

 

Recht op correctie en uitwissing

Derden kunnen de schooladministratie contacteren en hebben het recht op correctie als gegevens niet meer juist zijn of uitwissing in het geval van toestemming.

Meer informatie

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, verwijzen wij naar het Informatieveiligheids- en privacybeleid (IVP) van Karel de Goede vzw.

bottom of page