Studieaanbod 1e graad

In de 1e graad bestaat een lesweek hoofdzakelijk uit gemeenschappelijke basisvorming. Je krijgt vakken die voor iedereen dezelfde zijn. We streven hiermee de doelstellingen van een 'brede 1e graad' na: 

 • basisgeletterdheid voor iedere individuele leerling bereiken

 • eerste stap in een getrapte studiekeuze

 • inhoudelijk brede basisopties aanbieden

 • alle vormingscomponenten aanbieden (van economie tot STEM en artistieke vorming tot natuur en milieu)

 • iedereen op zijn niveau uitdagen

We willen je alle kansen geven om zijn interesses en capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

In de 1e graad heb je een keuze tussen twee opties:

 • klassieke talen

 • moderne talen en wetenschappen (of geen klassieke talen)

In het 2e jaar kan je die opties iets verfijnen en heb je een keuze tussen volgende basisopties:

 • klassieke talen: Grieks-Latijn

 • klassieke talen: Latijn

 • moderne talen en wetenschappen: moderne talen

 • moderne talen en wetenschappen: wetenschappen

We beseffen dat iedereen anders is. Een antwoord hierop krijg je in de lesuren differentiatie en exploratie.

Aanvullend krijg je bij de (basis)optie ook telkens differentiatie waarbij we aandacht hebben voor remediëren (of ondersteuning zij die het moeilijk hebben), versterken, verdiepen en verbreden.

In het 1e jaar wordt de differentiatie ingevuld met:

 • ICT en klassieke talen in de optie klassieke talen

 • differentiatie Frans, Nederlands en wiskunde, exploratie en ICT in de optie moderne talen en wetenschappen

In het 2e jaar geven we de differentiatie vorm met differentiatie wiskunde en exploratie voor de basisopties Latijn en moderne talen en wetenschappen .

Tijdens de exploratie of explo mag je zelf kiezen en zo je eigen interesses en capaciteiten verder ontdekken en ontwikkelen. We bieden verschillende modules aan:

 • explo artistieke vorming & cultuur

 • explo economie & organisatie

 • explo STEM

 • explo maatschappij & welzijn

 • explo natuur & milieu

 • explo woord & expressie

De keuze voor explo hoef je pas in het begin van het schooljaar te maken. Je krijgt vooraf bij elke module nog een smaakmaker als eerste kennismaking.

Zo heb je in OLVA een hele waaier aan opties: bv. MtW, WMt of Latijn met explo STEM of explo economie & organisatie of explo natuur & milieu ... Daarnaast kan je toch door de vele lesuren gemeenschappelijke basisvorming samen met je vrienden in één klas zitten.

1e jaar
2e jaar
3e jaar
Clicking on a Tablet

1e jaar

2022-2023_Studieaanbod 1e jaar.jpg

2e jaar

2022-2023_Studieaanbod 2e jaar.jpg